En dag på Hästhagen

Rutiner är en viktig del av tillvaron på förskolan. Det skapar en trygghet för barnen som känner igen moment från dag till dag. Samtidigt är det viktigt för pedagogerna på Hästhagen att vara lyhörda för och fånga upp barnens impulser i lekar och andra aktiviteter. Så här kan en dag på Hästhagen se ut.

UTFLYKTSLEK. Varje tisdag har vi heldagsutflykt – gärna till Svaleboskogen eller Slottsskogen.

Varje dag (öppnings- och stängningstid anpassas efter behov)
07.30 Förskolan öppnar
8.00 Frukost
9.30 Utelek eller annan pedagogisk verksamhet
11.00 Samling
11.15 Lunch
12.00 De barn som behöver får sova och de andra har läsvila
14.30 Mellanmål
15.00 Utelek eller annan pedagogisk verksamhet
17.00 Förskolan stänger

Utflykter
Tisdagar är utflyktsdag. Då går pedagoger och barn iväg på förmiddagen, när alla barn har kommit, och stannar sedan ute till mellis. Vanliga utflyktsmål är Slottsskogen eller Svaleboskogen men vi varierar utifrån väder och lust. Köksföräldern levererar lunchen dit där förskolegruppen är.
Vi gör ofta också småutflykter med en mindre del av barngruppen, exempelvis till affären, biblioteket eller något museum. På vägen dit upptäcker vi ofta spännande saker att diskutera, som ett husbygge eller en sopbil.

Teaterbesök
Några gånger per termin går vi på teater. Efteråt diskuterar vi vad vi har sett och hjälps åt att förstå föreställningen.

Femmisgympa
Tillsammans med några andra kooperativ i närheten går femåringarna på gympa i Musikens Hus. Där får barnen dels röra på sig under ordnade former och dels lära känna andra femåringar i närområdet, barn som de kanske kommer att hamna i samma förskoleklass med.

Sång och sagor
På Hästhagen arbetar vi mycket med sång, ramsor och sagor på samlingarna. Bland pedagogerna finns både intresse och kunskap i att sjunga och spela instrument – musik och berättande är en självklar del av verksamheten.