Om Hästhagen

RYMDRESENÄRER. Pedagogerna följer barnen i utforskande och lekar.

Hästhagen är ett av Göteborgs äldre föräldrakooperativ och har funnits på Kommendörsgatan 9 sedan starten. Vi har en genusmedveten pedagogik med fokus på normkreativitet och vår utgångspunkt är att driva en verksamhet baserad på Reggio Emilias pedagogiska syn på barn som utforskande och delaktiga individer.

Vi har en barngrupp på 15–17 barn i blandade åldrar, från 1 till 6 år. Genom att ibland arbeta i mindre och åldersindelade grupper kan pedagogerna anpassa arbetet till barnens egen nivå. Alla barn skall känna en stark vi-känsla för Hästhagen, en plats med Hästhagenkompisar och utrymme för den egna personligheten. Framförallt ska alla ha en rolig och meningsfull tillvaro på förskolan.

För pedagogerna är det viktigt att det ska kännas tryggt för föräldrarna att lämna sina barn. De ska känna att deras barn har det bra och att de i samråd med personalen kan påverka och vara delaktiga i verksamheten.