Kontakt

Förskolan Hästhagen
Kommendörsgatan 9C
414 59 Göteborg

Ordförande

För frågor kring  föreningens verksamhet kontakta ordförande: ordforande@forskolanhasthagen.se