Ansvarsområden

För att kunna driva förskolan har vi inrättat ett antal arbetsgrupper med egna ansvarsområden. Arbetsinsatsen är hyggligt jämnt fördelad mellan grupperna, men styrelsen har alltid lite mer att göra. Därför måste alla familjer vid något tillfälle under barnets förskoletid sitta i styrelsen.

Styrelsen
Styrelsen väljs vid föreningens årsmöte och har ett ekonomiskt och juridiskt ansvar. Vi föräldrar har också arbetsgivaransvar där vi värnar om personalens arbetsmiljö. Styrelsen har tät kontakt med personalen på förskolan och ansvarar för personalfrågor, kontakt med myndigheter och ekonomi.

FIXARGRUPPEN BYTER HANDFAT. Arbetsgrupperna på Hästhagen sköter kringarbetet runt det pedagogiska. Som att byta handfat (vilket lyckligtvis inte behöver göras särskilt ofta).

Fixargruppen
Ansvarar för underhåll och utveckling av lokalerna. Det handlar om att reparera sådant som går sönder och att i dialog med personalen anpassa lokalerna till den pedagogiska verksamhetens utveckling. Fixargruppen ansvarar också för att dra ihop fixardagar då alla familjer hjälps åt med större projekt, som att måla om hela rum.

Lustgruppen
Har två huvudsakliga uppgifter: att ansvara för sociala aktiviteter som filmkvällar, fester, läger och utflykter och att sköta inköp av städ- och hygienartiklar samt ha koll på städ. Vissa av de sociala arrangemangen görs ihop med personalen (som luciafirande och sommarfest) och andra ligger utanför förskoletid.

Pedagogiska gruppen
Pedagogiska gruppen är personalens stöd och kontaktpersoner i frågor som rör den pedagogiska verksamheten. Gruppen ansvarar också för årlig utvärdering av verksamheten, IT-system och kommunikation.

Matgruppen
Matgruppen planerar och ansvarar för verksamheten i köket. De uppdaterar och utvärderar veckomenyerna och ser därigenom till att förskolans barn serveras god och näringsriktig kost som i största möjliga mån är ekologisk. Gruppen ansvarar också för förskolans egenkontroll, med tydliga hygienrutiner i kök och vid städning.