Så funkar föräldrakooperativ

Att vara förälder på ett föräldrakooperativ innebär att man lägger en del arbete och tillsammans med övriga föräldrar tar ett gemensamt ansvar för verksamheten. Men arbetet ger mycket tillbaka.

AVSLUTNINGSCIRKUS. Vid sommaravslutningarna har Hästhagen de senaste åren haft cirkustema – de barn, föräldrar och pedagoger som vill uppträder och leker tillsammans.

Hästhagen drivs som en ekonomisk förening. Det gör att vi som föräldrar får inblick, inflytande och delaktighet i våra barns vardag. Föräldrarna ansvarar för i stort sett allt som rör Hästhagen – utom den dagliga pedagogiska verksamheten som de anställda pedagogerna sköter.

Demokratisk styrning
För att kunna bedriva fristående förskoleverksamhet får föreningen en summa pengar av kommunen för varje barn som finns i verksamheten. Hur vi använder pengarna beslutar vi själva om i föreningen. Ett föräldrakooperativ är en demokratisk form av styrning där vi alla är med och bestämmer utifrån de lagar som reglerar förskoleverksamhet. Genom att föräldrarna gör vissa arbetsinsatser på förskolan kan vi ha högre personaltäthet och mindre barngrupp.

Ekologisk mat lagad på plats
Tre dagar i veckan är någon av barnens föräldrar i köket och lagar maten. Det är ett ypperligt tillfälle att få insyn i verksamheten och att lära känna personalen och barngruppen. Ibland är det stressigt att laga mat till 15 hungriga barn – men framförallt är det väldigt roligt att få sitta med vid måltider, göra ramsor och träffa barnen. Vi har en en rullande sexveckorsmeny, där en stor del av råvarorna beställs direkt till förskolan. Resten handlar köksföräldern. Städning av förskolan hör också till föräldrarnas uppgifter, samt medverkan i någon av de ansvarsgrupper vi skapat för att sköta driften av förskolan.

Viktigt med sociala aktiviteter
I och med att vi jobbar ihop så lär vi känna varandra. Vi ordnar regelbundet fester, utflykter, läger och andra sociala arrangemang utanför förskoletid. Hästhagenbarnen och -föräldrarna känns ofta som en utökad storfamilj, en trygg grupp att lita på och luta sig mot.